Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Komu emerytura matczyna?

500OPIEKASPOLECZNACznF

Świadczenie w wysokości minimalnej emerytury do wypłaty od marca 2019 r. Na początek będzie to 1100 zł brutto miesięcznie. Nowe prawo wchodzi w życie po podpisaniu przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym "Mama 4 plus". Matki, które urodziły i wychowały przynajmniej czworo dzieci, będą miały prawo do minimalnej emerytury. W szczególnych przypadkach świadczenie obejmie ojców. W pełni zaś te osoby, które z powodu obowiązków macierzyńskich, w ogóle nie wypracowały emerytury.

Zgodnie z ustawą, o świadczenie w ramach programu "Mama 4 plus" będą mogły się ubiegać matki, które osiągnęły wiek emerytalny 60 lat. Świadczenie będzie przysługiwało także ojcom czworga dzieci po osiągnięciu 65 lat, ale w szczególnych przypadkach. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie mógł przyznać – co do zasady – na wniosek osoby zainteresowanej (matki lub ojca) Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) w decyzji administracyjnej, po zbadaniu m.in. sytuacji dochodowej danej osoby. Świadczenie przysługiwać będzie w wysokości najniższej emerytury. Po marcowej waloryzacji 2019 r. minimalna emerytura to 1100 zł brutto.

Świadczenie przysługuje ojcom tylko w sytuacjach nadzwyczajnych. “Emerytury matczyne” będą mogły zostać przyznane również ojcom, ale pod warunkiem, że wychowali co najmniej czworo dzieci, a matka dzieci zmarła, porzuciła rodzinę lub pozbawiono ją praw rodzicielskich. Ustawodawca nie przewidział sytuacji, w której matka pracuje, zaś ojciec zostaje z dziećmi w domu, poświęcając się ich wychowaniu.

O świadczenia z programu “Mama 4 plus” będą mogły ubiegać się osoby, którym brak niezbędnych środków do życia. Mają przysługiwać osobom zamieszkującym w Polsce i mającym tzw. ośrodek interesów życiowych na terytorium naszego kraju przez co najmniej 10 lat. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie mogło być przyznane także obywatelom Polski lub osobom, mającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce bądź obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) albo cudzoziemcom legalnie przebywającym na terytorium Polski.

Świadczenia nie dostanie osoba, którą sąd pozbawił władzy rodzicielskiej, lub ją ograniczył oraz w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowania małoletnich dzieci, np. ze względu na odbywanie kary pozbawienia wolności. Dokładniej, nie będzie go mogła pobierać osoba:

  • Pozbawiona władzy rodzicielskiej lub której sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej;

  • W przypadku długotrwałego zaprzestania wychowania małoletnich dzieci;

  • Kiedy po przyznaniu świadczenia, osoba która je pobiera, jest tymczasowo aresztowana lub odbywa karę pozbawienia wolności albo przebywa w całodobowych placówkach odwykowych dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.

W przypadku, gdy osoba zainteresowana pobiera już świadczenie niższe od najniższej emerytury, świadczenie “Mama 4 plus” będzie uzupełniać pobierane świadczenie do kwoty najniższej emerytury.

Tzw. emerytury matczyne mają być wypłacane od 1 marca 2019 r. Według szacunków resortu pracy i rodziny, z nowych przepisów skorzysta około 65 tys. osób, które dziś nie mają prawa do emerytury lub renty, oraz 20,8 tys. osób, które pobierają świadczenia poniżej poziomu najniższej emerytury. W budżecie państwa na 2019 r. na program "Mama 4 plus" zagwarantowano około 801,3 mln zł.

Fot. pixabay.com

Słowa kluczowe: zadłużenie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.