Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Kiedy stracimy portfel

UTRATAPORTFELACznF

Utrata portfela wypełnionego gotówką jest zdecydowanie przykrym doświadczeniem. Skala problemu wzrasta w przypadku, gdy portfel zawierał także karty płatnicze i przede wszystkim nasze dokumenty. Nie chodzi jednak wyłącznie o konieczność ponownego przejścia żmudnego procesu wyrobienia nowego dowodu osobistego czy paszportu, ale o realną możliwość kradzieży naszej tożsamości oraz ewentualność wyłudzenia na nasze nazwisko.

Dane dotyczące przypadków kradzieży tożsamości, posługiwania się dokumentami innej osoby i powiązanymi z nimi przypadkami wyłudzeń i innych przestępstw, są zatrważające. Zgodnie z danymi Centralnej Bazy Danych Systemu Dokumenty Zastrzeżone oraz Związku Banków Polskich, liczba przypadków posługiwania się dokumentami innej osoby wyniosła w roku 2011 ponad trzynaście tysięcy, a w roku 2010 była nawet o trzy tysiące wyższa. Raport infoDOK dla III kwartału 2012 r. wskazuje, że wyłącznie na przestrzeni tych trzech miesięcy udaremniono łącznie ponad 1.500 prób wyłudzenia kredytów, które miały zostać zawarte przy pomocy skradzionych dokumentów. Zsumowana wartość tych kredytów, to aż 98 milionów złotych, a największy z nich opiewał na niebagatelną kwotę 20 mln zł. Wartości te to niestety wyłącznie liczba udaremnionych przestępstw odnotowanych w statystykach. Faktycznie jednak proceder ma znacznie większą skalę i zawiera sprawy wyłudzeń, którym nie udało się zapobiec, a także niezgłoszone przypadki tego rodzaju przestępstw.

Co w przypadku kradzieży?

W przypadku kradzieży naszych dokumentów najbardziej istotne jest możliwie najszybsze zastrzeżenie dowodu osobistego (karty pobytu), prawa jazdy, paszportu, kart płatniczych oraz ewentualnie posiadanego dowodu rejestracyjnego auta. Ich utratę zgłosić należy przede wszystkim w instytucji finansowej, w której jesteśmy klientem. Zgłoszenie takie dokonywane jest najczęściej poprzez wypełnienie formularza wniosku o zastrzeżenie dokumentu - podobnie wygląda także forma zgłoszenia utraty naszych kart płatniczych. Co ciekawe, kradzież swoich dokumentów powinny w banku zgłosić także osoby, które nie posiadają własnego rachunku. Także one zostaną wpisane do specjalnego systemu wymiany informacji, co umożliwi szybkie wykrycie próby posłużenia się ich skradzionymi dokumentami. Warto zwrócić przy tym uwagę, że w przypadku osób niebędących klientami żadnej z instytucji finansowych, konieczne będzie przedstawienie urzędowego zaświadczenia o utracie dokumentów – faktycznie bowiem nie ma innej metody weryfikacji prawdziwości deklaracji o utracie dokumentów i zawartych w nich danych.

W przypadku kradzieży dokumentów tożsamości konieczne będzie także zgłoszenie tego faktu w najbliższym komisariacie policji, która odnotuje zdarzenie, a w razie konieczności także potwierdzi ten fakt w innych instytucjach. Utratę dokumentów należy też zgłosić w odnośnym urzędzie (zależnym od rodzaju dokumentu). Obowiązek zgłoszenia kradzieży dotyczy tu przede wszystkim dowodu osobistego. O jego utracie jesteśmy zobowiązani niezwłocznie powiadomić najbliższy organ gminy, który nie tylko wyda nam odpowiednie zaświadczenie, ale także unieważni skradziony dokument.

Konsekwencje i przygotowanie

W całej tej procedurze istotne są przede wszystkim czas i staranność. Osoba posiadająca nasze dokumenty może bowiem w ciągu kilku zaledwie minut nie tylko „wyczyścić” nam konto. Bardzo często dochodzi do wyłudzenia kredytów i pożyczek, których łączne wysokości sięgają kilkudziesięciu tysięcy, a nawet milionów złotych.

Udowodnienie, że to nie my podpisaliśmy umowę kredytową jest długotrwałe i skomplikowane, dlatego odpowiednich zgłoszeń dokonajmy niezwłocznie i zachowajmy wszystkie otrzymane od poszczególnych instytucji dokumenty.

Pamiętajmy także, by nie wychodzić z mylnego założenia, że taka sytuacja na pewno nie przydarzy się właśnie mam. Przygotujmy się do takiej ewentualności poprzez np. bezpieczne przechowywanie kserokopii naszych kart płatniczych, zapisanie numeru i serii naszego dowodu osobistego, czy telefonu kontaktowego do instytucji finansowej, której jesteśmy klientem.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.