Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Kiedy dług się przedawnia?

PRZEDAWNIENIEDLUGUCznF

Przedawnione długi często stają się celem firm windykacyjnych. Skupują je od wierzycieli za przysłowiowe grosze, a dłużników próbują obciążać pełną kwotą wraz z odsetkami. Wpisują ich dane do różnych rejestrów dłużników czy BIK i BIG oraz wysyłają wezwania do zapłaty i atakują rozmowami telefonicznymi.

Najczęściej poprzestają na takich działaniach, ponieważ wiedzą, że na drodze sądowej mają nikłe szanse na odzyskanie wierzytelności. Bowiem zgodnie z zapisami Kodeksu cywilnego, dług nieściągnięty w wyznaczonym terminie podlega umorzeniu. Opisuje to precyzyjnie artykuł 118 przywołanego Kodeksu: „Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.”

Szczególnie ważne jest więc, by dłużnicy wszelkich wierzytelności wiedzieli, w jakim terminie powinni je spłacić. Od tej daty liczony jest okres przedawnienia, na który mogą powoływać się w rozmowach z windykatorami i ewentualnie przed sądem.

Co z rejestrami dłużników?

Jeżeli wierzytelność przedawniona została wpisana do rejestru długów albo BIK czy BIG, a dłużnik poinformował firmę windykacyjną, że nie będzie płacił, bo dług go już nie obowiązuje, to można starać się o wykreślenie zapisu w rejestrze. Oczywiście wszelki takie czynności trzeba przeprowadzać pisemnie i koniecznie zachowywać potwierdzenia złożenia (wysłania) takich pism. W przypadku odmowy wykreślenia z rejestru dłużników lub dalszego ścigania przez windykatorów można skierować sprawę do sądu, który musi stosować przywołany przepis Kodeksu cywilnego. Dlatego w takich sprawach sądy orzekają z reguły na korzyść dłużników, potwierdzając przedawnienie wierzytelności.

Kiedy przedawnienie po 10. latach?

Wtedy, kiedy roszczenie wynika z prawomocnego wyroku sądu, albo orzeczenia innej instytucji powołanej do rozpatrywania takich spraw. Termin ten obowiązuje też w przypadku ugód zawartych przed mediatorem i zatwierdzonych przez sąd. 10-letni okres przedawnienia z „automatu” obowiązuje również przy należnościach z tytułu zaległych składek ZUS.

Kiedy po 3-2. latach?

3-letni termin przedawnienia długów obowiązuje dla alimentów, wypłat pensji, zaległych czynszów, roszczeń z umów ubezpieczeniowych, niespłaconych kart kredytowych, pożyczek i kredytów.

2 lata to termin dla mandatów za podróż bez ważnego biletu, roszczeń z umowy sprzedaży, usług telekomunikacyjnych, a także w przypadku debetu na koncie bankowym oraz zaległych płatności z umów o dzieło.

Od kiedy przedawnienie?

Moment przedawnienia wierzytelności (długu) jest liczony od momentu stwierdzenia stanu wymagalności roszczenia, a nie nadania go w formie zobowiązania. Trzeba koniecznie precyzyjnie znać tę datę, bowiem firmy windykacyjne potrafią prowadzić egzekucję, pomimo przekroczenia terminu przedawnienia, aż do chwili złożenia przez dłużnika zarzutu (pisma o) przedawnienia(u).

Jeśli windykatorowi uda się namówić dłużnika do np. podpisania ugody, to okres przedawnienia liczony jest od nowa, a dotychczasowe przedawnienie traci moc.

(Fot. freeimages.com)

Słowa kluczowe: zadłużenie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.