Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Fundusz Stypendialny SKEF!

FUNDSTYPENDSIEDEMCznF

Do 20 października 2014 roku, można składać wnioski do Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej o stypendia z funduszu stypendialnego SKEF. To już siódma edycja funduszu stypendialnego.

Głównym zamierzeniem i ideą stypendium stworzonego przez Stowarzyszenie jest wsparcie materialne:

a. studentów uczelni wyższych, studiujących na kierunkach ekonomii, zarządzania, finansów, prawa i dziennikarstwa,

b. uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy planują podjąć naukę w szkole wyższej, gdzie program nauczania zawiera elementy ekonomii, finansów, prawa i zarządzania, będących w trudnej sytuacji materialnej i/lub trudnej sytuacji losowej,

c. wychowanków domów dziecka podejmujących naukę w szkołach wyższych na kierunkach, gdzie programy nauczania zawierają elementy ekonomii, finansów, prawa i zarządzani.

Jednym z kryteriów naboru są dobre wyniki w nauce, oraz wykazanie się działalnością na polu naukowym i charytatywnym, przez co należy rozumieć pracę na zasadach wolontariatu, mającej na celu niesienie pomocy tym, którzy jej potrzebują, w sposób bezinteresowny, dobroczynny i filantropijny.

SKEF jest organizacją pożytku publicznego, która w szerokim zakresie działa na rzecz konsumentów usług finansowych poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej, doradczej, wydawniczej i charytatywnej. Od 2005 roku SKEF jest organizacją pożytku publicznego, dzięki czemu może pozyskiwać środki finansowe z wpłat 1% podatku dochodowego i właśnie przeznacza je na realizację m.in. programu stypendialnego SKEF w ramach którego wyodrębniony został fundusz stypendialny.

Dzięki zebranym wpłatom z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych SKEF może nieść pomoc i wsparcie najbardziej potrzebującym, realizując program w zakresie edukacji finansowej. W poprzedniej edycji funduszu stypendialnego, mogliśmy uruchomić wypłatę stypendiów dla 9 uzdolnionych studentów uczelni wyższych z terenu całej Polski.

Nabór w ramach programu Fundusz Stypendialny już się rozpoczął. Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o szczegółowe zapoznanie się z wytycznymi regulaminu (wszelkie szczegółowe informacje w tym kryteria naboru zawiera regulamin funduszu stypendialnego SKEF, który wraz z wnioskami dostępny jest na stronie www.skef.pl). Osoby ubiegające się o stypendium, składają do dnia 20 października 2014 roku, wniosek wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnienie wymogów, przesyłając je na adres:

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej

81-472 Gdynia ul. Legionów 126

z dopiskiem: Fundusz Stypendialny

Wszelkie pytania dotyczące Funduszu Stypendialnego prosimy kierować do p. Iwony Karmasz 058/624-98-76

(Fot. freeimages.com)

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.