Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Firma rodzinna i daniny

FIRMARODZINNACznF

Pomimo zapewnień rządzących o wspieraniu drobnej przedsiębiorczości i rodziny, polskie małe przedsiębiorstwa rodzinne nie mają łatwego życia. Nawet drobna pomoc, za którą przecież nikt w rodzinie nie prosi o wynagrodzenie, dla fiskusa jest dobrą okazją do naliczenia kolejnych podatków. Podobnie skrupulatny jest ZUS.

Nawet jak nie zapłacisz żonie bądź nastoletnim dzieciom za ułożenie towaru w swoim sklepiku, to powinieneś ich pracę uwzględnić w rozliczeniach ze skarbówką i ZUS-em. Taka sytuacja zalicza się bowiem do nieodpłatnego świadczenia przychodem.

Chociaż ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęcia nieodpłatnego świadczenia, to urzędy w praktyce zaliczają jako podstawę naliczania danin „wszystkie zdarzenia prawne lub gospodarcze, których skutkiem jest nieodpłatne, czyli niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie w majątku podatnika, mające konkretny wymiar finansowy.”

Wartość takich świadczeń w naturze określa się generalnie na podstawie aktualnych cen rynkowych za konkretne towary lub usługi.

Składki za współpracujących

Tu przepisy są z kolei określone w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Według niej, za osobę współpracującą z przedsiębiorcą uważa się: małżonka, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodziców, macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające, jeżeli pozostają z nim we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej.

Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy są zaliczane do kosztów uzyskania przychodu. Natomiast składkę zdrowotną można odliczyć od podatku.

Kiedy zaliczamy do kosztów?

Jeżeli w firmie pomaga małżonek, lub małoletnie dziecko przedsiębiorcy, to wartości ich pracy nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Przez wartość pracy takich osób przepisy określają wynagrodzenie za pracę wraz ze wszystkimi jego składnikami, tj. składkami na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, zaliczką na podatek, a także inne świadczenia wypłacone za pracę.

Natomiast do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć m.in. opłacane przez przedsiębiorcę składki na ubezpieczenia społeczne oraz składkę na Fundusz Pracy, ponadto diety i koszty związane z podróżami służbowymi, czy wydatki na szkolenia.

Uwaga! Zakaz zaliczania do kosztów wartości pracy małżonka podatnika obowiązuje bez względu na stosunki majątkowe między małżonkami. Zarówno w przypadku małżonków ze wspólnotą majątkową, jak i do tych, którzy mają intercyzę.

Za samochód lub lokal od rodziny

Jeśli pożyczymy samochód małżonka, aby pojechać nim do kontrahenta, czy przywieźć towar, to nie możemy zaliczyć go do majątku firmowego. Nie można więc uwzględnić go przy odpisach amortyzacyjnych. Za to wolno zaliczyć wydatki na użytkowanie tego pojazdu do kosztów uzyskania przychodów. Oczywiście niezbędne jest podpisanie umowy użyczenia.

Odpisy amortyzacyjne możemy stosować za to wtedy, kiedy użytkowany w firmie majątek to współwłasność z innym członkiem rodziny. Wyjątkiem jest przypadek nieruchomości, czyli najczęściej domu lub mieszkania, kiedy tylko część powierzchni jest wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.)

(Fot. Wbartoszy/wikimedia/org)

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.