Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Emerytury rosną ponad przewidywania

WALORYZACJAREKODOWACznF

Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2018 roku jest zdecydowanie wyższy od poprzednich lat. W 2016 r. było to zaledwie 0,24 proc., w 2017 - 0,44 proc., a od 1 marca 2018 r. świadczenia wzrosną aż o 2,98 proc.. Minimalną emeryturą zostaną objęte te osoby, które z urzędu przeszły na emeryturę, pobierając wcześniej rentę. Osoby, które w ten sposób uzyskały emeryturę - mimo tego, że nie miały wypracowanych uprawnień stażowych do takiego świadczenia na poziomie minimalnym - będą otrzymywały świadczenia w tej wysokości.

Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Marcin Zieleniecki zaznaczył, że świadczenia będą przyznane wraz z rocznym wyrównaniem - od 1 marca 2017 do 1 marca 2018. Grupa ta liczy ok. 105 tys. osób, a koszt tego podwyższenia wynosi ok. 120 mln zł. Wiceminister potwierdził to, odpowiadając w Sejmie na pytania posłów w sprawie wysokości świadczeń emerytalno-rentowych i wskaźnika waloryzacji emerytur i rent od 1 marca 2018 r..

Waloryzacja nadal procentowa

W tegorocznym budżecie zaplanowano 6 mld zł na waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych. Jednocześnie wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej pytany o możliwe zmiany w systemie waloryzacji, powiedział, że Trybunał Konstytucyjny wykluczył możliwość stałej kwotowej waloryzacji w obecnym stanie prawnym. Stąd obowiązuje waloryzacja procentowa, zależna od wskaźnika inflacji i wzrostu wynagrodzeń. Dodatek kwotowy może być stosowany incydentalnie - z tego rozwiązania korzystano dla najniższych emerytur w poprzednich latach, gdy wskaźnik waloryzacji był bardzo niski. Na znaczny wzrost świadczeń emerytalnych i rentowych w 2018 r. pozwoliły przede wszystkim dobre wyniki całej gospodarki, które przełożyły się na wysoki wzrost płac oraz ostatecznie pozwoliły pozbyć się deflacji. Również korzystny wpływ rozwoju ekonomicznego na stan budżetu państwa przyczynia się do znacznej poprawy pewności wypłat świadczeń społecznych.

Na razie bez zagrożen dla wypłat

Polska gospodarka w IV kwartale 2017 r. rozwijała się w tempie 5,1 proc. rok do roku w porównaniu ze wzrostem o 4,9 proc. rok do roku w III kwartale., inwestycje wzrosły o 11,3 proc., a popyt krajowy o 6,1 proc. - wynika z komunikatu Głównego Urzędu Statystycznego. Większość danych wskazuje na utrzymanie się w najbliższych miesiącach przyzwoitego tempa wzrostu gospodarki – dodało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych, informując w lutym 2018 o prognozach ekonomistów. 

Fot. pixabay.com

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.