Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Dla niepełnosprawnych w Internecie

WINTERNECIENIEPELNOSPRAWNYMCznF

Na początku października wnioski o tzw. świadczenie 500+ dla osób niesamodzielnych będzie można złożyć także przez Internet. Przed ostatnim tygodniem września 2019 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wpłynęło już ponad 100 tys. wniosków w formie papierowej. Jednak ich rozpatrywanie zaplanowano na październik, bo ustawa wprowadzają nowe świadczenie wchodzi w życie pierwszego dnia tego miesiąca. Świadczenie mogą otrzymać pełnoletni, dla których suma przysługujących im świadczeń nie przekracza 1 600 zł.

Do wniosku internetowego będzie można dołączyć załączniki z dokumentacją potwierdzającą prawo do świadczenia.  Prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska, w wypowiedzi cytowanej przez Polską Agencję Prasową (PAP), podkreśliła, że udostępnianie wniosku elektronicznego to krok w stronę osób, których sytuacja życiowa z racji niesamodzielności jest szczególnie trudna. Dlatego Zakład stara się, by składanie wniosku o świadczenie było jak najprostsze. ZUS z tego powodu stworzył stanowiska specjalnych doradców, a sam wniosek udostępnił na miesiąc przed wejściem w życie przepisów ustawy.

Wniosek o 500+ dla osób niesamodzielnych należy składać wraz z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji albo orzeczeniem o zaliczeniu do I grupy inwalidów wydanym przed 1 września 1997 r. przez komisję lekarską. Dokumentem potwierdzającym niezdolność do samodzielnej egzystencji jest również orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji oraz orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Osoby, które nie mają orzeczenia potwierdzającego niezdolność do samodzielnej egzystencji do wniosku powinny dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku oraz dokumentację medyczną lub też inną - istotną z punktu widzenia stanu zdrowia - dokumentację medyczną, np. kartę badania profilaktycznego lub dokumentację rehabilitacji leczniczej). Osoby mające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, powinny do wniosku dołączyć ten dokument.

Jeśli osoba wnioskująca ma prawo do emerytury lub renty zagranicznej, wówczas powinna także dołączyć dokument potwierdzający prawo do tych świadczeń i ich wysokość.

O świadczenie uzupełniające mogą wystąpić osoby, które ukończyły 18 lat i są niezdolne do samodzielnej egzystencji, a suma przysługujących im świadczeń z funduszy publicznych nie przekracza 1 600 zł miesięcznie. Świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca, w którym zostały spełnione warunki wymagane do jego przyznania, ale nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek.

Ważne dla skrócenia czasu rozpatrywania wniosku jest pozostawienie wraz z wnioskiem telefonu kontaktowego, tak by Zakład mógł jak najszybciej wezwać na badanie do lekarza orzecznika.

Fot. pixabay.com

Słowa kluczowe: zadłużenie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.