Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Coraz więcej upadłości konsumenckich

REKORDUPADLOSCICznF

Tylko przez cztery pierwsze miesiące 2015 r. sądy orzekły 360 upadłości konsumenckich. Tymczasem w ciągu pięciu lat od uchwalenia pierwszych ustaw, upadłość konsumencką ogłosiło tylko 87 osób (na 2300 złożonych wniosków). Gwałtowny wzrost to nie tylko efekt pogarszającej się kondycji finansowej Polaków, ale również nowych przepisów, obowiązujących od 1 stycznia 2015.

Mimo tej nowelizacji, procedura ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest nadal rygorystyczna. Wniosek może złożyć do sądu sam zadłużony. W przypadku, gdy sąd rozpatrzy pozytywnie wniosek, majątek dłużnika jest przejmowany przez syndyka do zlicytowania. Pieniądze tak uzyskane przeznaczane są na spłacanie wierzycieli.

Jeśli po zlicytowaniu majątku upadłego konsumenta nie uda się spłacić jego długów, to sąd sporządza t.zw. Plan Spłat. Jego konstrukcja jest uzależniona od możliwości zarobkowych dłużnika oraz potrzeb życiowych jego i rodziny. Rata spłat może więc być kwotą symboliczną wynoszącą np. kilkadziesiąt złotych. Okres spłat wynosi do trzech lat. Jeżeli dłużnik rzetelnie realizował Plan Spłat, przez okres ustalony przez sąd, wierzytelności, które nie zostały przez niego spłacone zostają na mocy prawa ostatecznie umorzone.

Jakie wymagania musi spełnić wnioskujący o upadłość konsumencką?

Do wniosku o upadłość konsumencką sąd może przychylić się tylko w ściśle określonych przypadkach. Są liczne zastrzeżenia, o których pisze na swoim blogu informacyjnym adwokat Michał Hajduk:

„Sąd nie może ogłosić upadłości jeśli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie, albo wskutek rażącego niedbalstwa.

W pewnych sytuacjach dłużnik koniecznie powinien uprzedzić wierzyciela ze złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.  W przeciwnym razie traci bowiem zasadniczo szanse na pełne oddłużenie.

Należy również wskazać, że zgodnie z nowymi przepisami, w przypadku postępowania wszczętego na wniosek wierzyciela wniosek o zwołanie zgromadzenia wierzycieli celem głosowania nad układem będzie mógł złożyć również każdy z wierzycieli. Układ zaś będzie mógł zostać przyjęty również bez zgody upadłego dłużnika.”

Kto może ogłosić upadłość?

Przepisy o upadłości konsumenckiej nie przewidują wymogu posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, a więc sąd przyjmie także wnioski dotyczące nieletnich, niepełnoletnich, czy ubezwłasnowolnionych.

Z upadłości konsumenckiej nie mogą jednak korzystać osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą, są wspólnikami w spółkach handlowych i całym majątkiem odpowiadają za swoją firmę.

Ponadto konsument może ogłosić upadłość nie częściej niż raz na 10 lat.

(Fot. freeimages.com)

Słowa kluczowe: zadłużenie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.