Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Budujesz, lub remontujesz

ULGABUDOWACznF

Pan Stefan w tym roku zamierza rozpocząć budowę domu. Wie, że od dawna nie ma ulgi budowlanej oraz ulgi remontowej w podatku dochodowym PIT. Zastanawia się, czy w jego sytuacji są jeszcze możliwe jakieś preferencje podatkowe? Jak najbardziej, pan Stefan ma jeszcze szansę skorzystać ze zwrotu części podatku VAT na materiały budowlane, zapłaconego wcześniej w cenie kupionych towarów.

Jednak powinien się z tym spieszyć, gdyż planowane jest wygaśnięcie ulgi od początku 2014 roku z jednoczesnym zachowaniem praw nabytych. Istotne jest to, że prawa nabyte mogą uzyskać osoby, które do końca 2013 roku poniosą wydatki na materiały budowlane oraz do końca 2013 roku złożą wniosek o zwrot VAT do właściwego urzędu skarbowego. Dzięki temu można odliczać VAT przez pięć lat na dotychczasowych zasadach.

Z tego co wiadomo, nie ma szans, aby Ministerstwo Infrastruktury odstąpiło od planów zlikwidowania ulgi, a warto z niej skorzystać, ponieważ przy inwestycji, takiej jak pana Stefana, można odzyskać ponad 30 tys. zł (w przypadku remontu około połowa tej kwoty). Niewątpliwie wygaśnięcie tej preferencji podatkowej zmartwi tych, którzy planowali w następnych latach budowę, lub remont domu, czy mieszkania. Uderzy w inwestorów indywidualnych, czyli osoby fizyczne, którzy stanowią połowę budujących w Polsce. W konsekwencji koszt budowy domu, czy remontu znacznie wzrośnie, a jak wiadomo koszt materiałów jest istotnym elementem wszystkich kosztów budowlanych. Stawka podstawowa podatku od towarów i usług wynosi 23%, a stawka obniżona wynosi 8%, czyli fiskus zwraca różnicę między tymi stawkami wynoszącą 15% VAT, czyli o tyle materiały są tańsze.

O zwrot części VAT z tytułu materiałów budowlanych mogą ubiegać się jedynie osoby fizyczne, czyli takie, które nie zakupują materiałów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Odzyskanie VAT-u za materiały budowlane związane jest z poniesieniem wydatków w związku z inwestycją polegającą na: budowie budynku mieszkalnego, nadbudowie, lub rozbudowie budynku na cele mieszkalne, lub przebudowie (przystosowaniu) budynku niemieszkalnego, jego części, lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, remoncie budynku mieszkalnego, lub lokalu mieszkalnego.

Nie wszystkie materiały podlegają uldze, wykaz materiałów objętych zwrotem VAT jest obwieszczany przez Ministra Infrastruktury i jest on uaktualniany.

Wymaganymi dokumentami do starania się o częściowy zwrot podatku są:

- faktury za materiały budowlane – powinny mieć oznaczenie ewidencyjne towarów (PKWiU), natomiast adresem nabywcy powinien być adres zamieszkania (zameldowania) nabywcy, nie adres inwestycji;

- pozwolenie na budowę, jeśli było wymagane;

- dokument potwierdzający prawo do lokalu, lub budynku;

- wypełnione odpowiednie formularze do urzędu skarbowego.

Wniosek o zwrot VAT może być składany nie częściej niż raz w roku. Zwrot podatku jest limitowany i dotyczy pięciu kolejnych lat liczonych od daty złożenia pierwszego wniosku. Oznacza to, że za każdym razem gdy złożymy kolejny wniosek, kwota przysługującego nam limitu będzie pomniejszona o kwotę zwróconego wcześniej podatku. Jeśli złożony przez inwestora indywidualnego wniosek nie budzi wątpliwości, zwrot dokonywany jest w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Pisząc o podatku od towarów i usług dotyczących inwestycji mieszkaniowych warto jeszcze wspomnieć, że gdy zlecamy komuś wykonanie prac budowlanych płacimy mniejszy podatek – 8% VAT. Tak więc usługi takie, jak robocizna są obarczone mniejszym kosztem. Jednak nie przysługuje w tym przypadku prawo do zwrotu VAT.

Decyzja o wygaśnięciu prawa do zwrotu VAT tłumaczona jest wejściem w życie w 2014 roku programu Mieszkanie dla Młodych. Tylko, że jest to narzędzie, które będzie wspierać osoby kupujące mieszkania na rynku pierwotnym, nie mówiąc o korzyściach wynikających z tego programu dla deweloperów. Pozostaje pytanie – co z osobami indywidualnie budującymi swój wymarzony dom, które stanowią ważną grupę inwestorów budowlanych?

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dziennik Ustaw rok 2005 nr 177 poz. 1468 ze

Magdalena Głowacka

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.