Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Bezrobocie najniższe od 27 lat

BEZROBOCIEJAKNIGDYCznF

Stopa bezrobocia w kwietniu 2018 r. spadła o 0,3 pkt. proc. i wyniosła 6,3 proc. - podało ministerstwo rodziny, pracy i spraw społecznych. Ponadto zmniejszenie się liczby bezrobotnych nastąpiło we wszystkich województwach. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w całej Polsce wyniosła 1,04 mln i w porównaniu z z poprzednim miesiącem była mniejsza o 47,9 tys. osób, czyli o 4,4 proc. W tym samym okresie 2017 r. dynamika spadku liczby bezrobotnych była jednak wyższa, bo wynosiła 71,5 tys., a więc - 5,4 proc.

Niemniej, od 1991 r. nigdy wskaźnik bezrobocia w kwietniu nie był niższy niż w 2018. W kwietniu 2017 r. stopa polskiego bezrobocia wynosiła 7,6 proc. W kwietniu 2018 r. spadek stopy bezrobocia (w granicach od 0,2 punktu do 0,7 punktu proc.) odnotowano we wszystkich województwach. Natężenie bezrobocia osłabło najsilniej (0,7 punktu) w województwie warmińsko-mazurskim, czyli tam gdzie bezrobocie tradycyjnie jest najwyższe i wynosiło 11,1 proc. Rzesza bezrobotnych Polaków w liczbach bezwzględnych zmniejszyła się we wszystkich województwach, przy czym najsilniejszy spadek był w województwach: warmińsko-mazurskim - o 4,1 tys. osób (6,7 proc.), zachodniopomorskim - o 3,2 tys. osób (6,1 proc.), wielkopolskim - o 3,1 tys. osób (5,1 proc.) i opolskim - o 1,2 tys. osób (4,9 proc.).

Według resortu rodziny i pracy, liczba bezrobotnych w kwietniu 2018 była o 208,4 tys. osób niższa niż przed rokiem, a liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy wyniosła 139,6 tys. Liczba tych ofert była o 4,0 tys., czyli o 3 proc. większa niż w kwietniu 2017 r.

Płace rosną szybciej – nawet minimalne

Coraz lepsza sytuacja na rynku pracy wymusza szybszy wzrost pensji. W lutym 2018 r. przeciętna krajowa wyniosła ok. 4 600 zł brutto miesięcznie, czyli "na rękę" niecałe 3 300 zł. Ekonomiści oszacowali, że pod koniec 2018 w Polsce zarobki mogą być o ok. 10 proc. wyższe niż rok wcześniej. Można więc statystycznie spodziewać się blisko 500-złotowej podwyżki brutto.

Natomiast od 2019 r. najniższe wynagrodzenie będzie musiało wzrosnąć co najmniej o 117 zł. Taką podwyżkę zapewnia mechanizm przewidziany w ustawie z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dziennik Ustaw z 2017 r., poz. 847 ze zmianami). Eksperci stowarzyszenia Pracodawców RP, na podstawie prognoz makroekonomicznych służących do opracowania projektu przyszłorocznego budżetu państwa, oszacowali, że ta minimalna miesięczna pensja powinna wynieść co najmniej 2217 zł dla pracowników oraz 14,50 zł za godzinę dla zleceniobiorców i samozatrudnionych.

Fot. pixabay.com

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.