Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Amortyzacja samochodu

AMORTYZACJAAUTACznF

Szczególnie opłacalne może być zaliczenie auta do kosztów w przypadku licznych w Polsce osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Niestety procedura jest skomplikowana i bez wsparcia profesjonalnej księgowej nie łatwo będzie jej sprostać.

Niezbędne będzie wpisanie samochodu do ewidencji środków trwałych naszej firmy. Jednak przedtem jeszcze powinniśmy ustalić wartość początkową pojazdu. W przypadku auta osobowego może to być cena zakupu, albo aktualna wartość rynkowa. Teraz dopiero możemy wybrać jedną z dwóch metod rozliczania amortyzacji. 

Amortyzacja liniowa

To ta prostsza. Wyliczamy kwotę rocznego odpisu amortyzacyjnego. W przypadku samochodu osobowego jest to 20%, a więc pełna amortyzacja zajmie 5 lat.

Przy metodzie liniowej, amortyzację nalicza się od pierwszego miesiąca - po miesiącu, w którym samochód wprowadzono do ewidencji środków trwałych.

Amortyzacja indywidualna

Przy zastosowaniu tej metody możemy dowolnie ustalać stawki. W przypadku samochodów osobowych trzeba jednak pamiętać, że okres amortyzacji nie może być krótszy niż 30 miesięcy. Ten najkrótszy okres dotyczy aut używanych i tzw. ulepszonych. Według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, samochód używany to taki, który był wykorzystywany co najmniej 6 miesięcy przed kupieniem go przez podatnika. Ulepszony środek trwały, a więc i samochód, to z kolei taki, na którego remont, czy adaptację do naszych potrzeb firmowych wyłożyliśmy kwotę wynoszącą ponad 20 proc. jego wartości początkowej.

Nieprzekraczalna granica

W myśl ustawy o PIT, odpis amortyzacyjny w przypadku samochodu osobowego nie może przekroczyć równowartości 20.000 euro według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu przekazania samochodu do użytkowania.

Korzyści

Możemy obniżyć podstawę naszego opodatkowania o znaczącą kwotę każdego miesiąca. Jeśli wartość początkowa naszego auta to - załóżmy - 30 tys. zł, to rocznie wychodzi ( przy 5-letnim okresie liniowego rozliczania amortyzacji) 6 tys. zł, a więc 500 zł każdego miesiąca. Przy przeciętnych dochodach polskich samozatrudnionych na pozimie poniżej 4 tys. zł miesięcznie to niebagatelna pozycja po stronie kosztów. Dodatkowo możemy zaliczyć do kosztów wszystkie wydatki związane z użytkowaniem auta bez ograniczeń wynikających np. z kilometrówki.

(Fot. freeimages.com)

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.