Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

500+ zmniejsza ubóstwo całych rodzin

DEPRYWACJAMATERIALNACznF

W Polsce obniżył się odsetek osób żyjących w skrajnym ubóstwie, zwłaszcza w rodzinach wielodzietnych. Na przestrzeni 2016 r. niemalże jedna trzecia rodzin, w których jest przynajmniej troje dzieci, wyszła ze skrajnego ubóstwa, w którym była jeszcze rok wcześniej. To głównie zasługa rządowego programu 500+. Korzystnego zwłaszcza dla najmłodszych Polaków. Wśród dzieci wskaźnik skrajnego ubóstwa spadł aż o 94 proc.. Świadczenie pomaga też dorosłym. Wśród ogółu społeczeństwa liczba żyjących w biedzie spadła prawie o połowę.

Tylko w 2016 r. skrajne ubóstwo w Polsce spadło z 6,5 proc. do 4,9 proc.. Według raportu przygotowanego przez prof. Ryszarda Szarfenberga, z polskiego oddziału Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu, przed wprowadzeniem programu "Rodzina 500+" aż 11,9 proc. polskich dzieci znajdowało się w sytuacji skrajnego ubóstwa. Po wprowadzeniu programu w tej grupie pozostaje jedynie 0,7 proc. polskich dzieci. To spadek o 11,2 pkt. proc. i zmniejszenie grupy dzieci żyjących w skrajnym ubóstwie aż o 94 proc. (11,2 to 94 proc. z 11,9). Ubóstwo skrajne ogółem, przed wprowadzeniem programu, dotyczyło 7,5 proc. Polaków. Po wprowadzeniu 500+ odsetek najbiedniejszych Polaków zmalał do 3,9 proc.. Liczba skrajnie ubogich Polaków zmniejszyła się więc aż o 48 proc..

Natomiast według kryteriów Banku Światowego, program 500+ zmniejszył ubóstwo relatywne w Polsce z 18,7 proc. do 13,9 proc., czyli o ponad jedna czwartą. Za to wśrod dzieci wskaźnik ten spadł aż o niemal dwie trzecie. Obniżył się również współczynnik nierówności społecznych - z 0,364 do 0,318.

Deprywacja coraz mniejsza

GUS (Główny Urząd Statystyczny) we wrześniu 2017 r. podał, że "zmniejszyła się liczba osób dotkniętych deprywacją materialną (z 8,1 proc. do 6,7 proc.). To w największym stopniu przyczyniło się do spadku wartości złożonego wskaźnika zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (z 23,4 proc. w 2015 r. do 21,9 proc. w 2016 r.) - czyli wiodącego wskaźnika monitorującego realizację Strategii Europa 2020 w zakresie ubóstwa".

Deprywacja materialna to standard Eurostatu (unijnego urzędu statystycznego) niemożności zaspokojenia pewnych potrzeb. Wyróżnia 9 potrzeb dostosowanych do europejskich warunków życia:

 • opłacenie tygodniowego wyjazdu wszystkich członków gospodarstwa domowego na wypoczynek raz w roku,

 • spożywanie mięsa, ryb (lub wegetariańskiego odpowiednika) co drugi dzień,

 • ogrzewanie mieszkania odpowiednio do potrzeb,

 • pokrycie niespodziewanego wydatku (w wysokości odpowiadającej miesięcznej wartości granicy ubóstwa relatywnego, przyjętej w danym kraju, w roku poprzedzającym badanie – 770 zł na osobę dla 2017 r. w Polsce ),

 • terminowe regulowanie opłat związanych z mieszkaniem, spłatą rat i kredytów,

 • posiadanie telewizora kolorowego,

 • posiadanie samochodu,

 • posiadanie pralki,

 • posiadanie telefonu (stacjonarnego lub komórkowego).

  Wymuszona niemożność (a nie rezygnacja z własnego wyboru, jak np. w przypadku wegetarian) zaspokojenia trzech z tych potrzeb to zwykła deprywacja materialna. Niezaspokojenie co najmniej czterech z nich to pogłębiona deprywacja materialna.

Statystyki krajowe, unijne i światowe pokazują, że wbrew tezom przeciwników programu 500+, na państwowym dodatku prorodzinnym skorzystać mogą przede wszystkim nie najbogatsi, ale najbardziej potrzebujący i dla znacznej ich liczby jest to konkretna pomoc, pozwalająca wydostać się z ubóstwa.

Fot. pixabay.com

Słowa kluczowe: zadłużenie, Unia europejska

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.