Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

500+ dla Polaków w UE

500WUEaPOLSKACznF

Rządowy program Rodzina 500 plus jest zgodny z unijną praktyką koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Ma to ograniczać przypadki nienależnego pobierania świadczeń przez osoby mieszkające za granicą.

Mechanizm koordynacji świadczeń o charakterze rodzinnym w zakresie systemów zabezpieczenia społecznego nie jest rozwiązaniem nowym. Funkcjonuje już od dnia wejścia Polski do UE, tj. od ponad 11 lat i skutecznie zapobiega jednoczesnemu pobieraniu pełnej kwoty świadczeń o charakterze rodzinnym na te same dzieci w dwóch państwach w tym samym okresie. Regulują to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r.

Według tej unijnej zasady świadczenie 500 zł na dziecko nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzina ma uprawnienie do świadczenia o podobnym charakterze w innym kraju unijnym. To reguła, od której mogą być jednak wyjątki, gdy przepisy o koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy przewidują inaczej. Rodzice składający wniosek o przyznanie świadczenia są zobowiązani do informowania o każdej zmianie mającej wpływ na prawo do tego świadczenia, w tym o zmianie zamieszkania.

Obywatel państwa unijnego mieszkający i pracujący w innym kraju UE nie może jednocześnie pobierać pełnej kwoty świadczeń w dwóch państwach członkowskich. Jest uprawniony do otrzymania najwyższej możliwej kwoty świadczeń przewidzianej w ustawodawstwie jednego z tych państw (z reguły właściwym do wypłaty świadczeń jest to państwo, w którym wykonywana jest praca). Jeśli rodzic przebywa w innym państwie UE i złoży tam wniosek o świadczenia rodzinne, tamtejszy odpowiedni urząd informuje o tym fakcie marszałków województw w Polsce. Marszałek zaś przekazuje te informacje do właściwej gminy.

Jak te zasady mogą działać w praktyce?

Przykładowo - rodzice pracują w Wielkiej Brytanii, a ich troje dzieci pozostało w Polsce pod opieką dziadków. Pobierają już odpowiednie świadczenia brytyjskie. Czy otrzymają 500+?

Raczej - nie, biorąc pod uwagę wysokość brytyjskich świadczeń. Zgodnie bowiem z przepisami unijnymi, pierwszeństwo w wypłacie wszystkich świadczeń rodzinnych – w tym także świadczenia wychowawczego, ma państwo, w którym wykonywana jest działalność zawodowa. Tak więc przykładowi rodzice przede wszystkim powinni liczyć na system opiekuńczy państwa, w którym pracują – w tym przypadku Wielkiej Brytanii. Polska, jako państwo właściwe w drugiej w kolejności – ze względu na zamieszkanie dzieci - może jedynie wypłacić tzw. dodatek dyferencyjny, w przypadku kiedy kwota świadczeń rodzinnych przyznanych w Brytanii będzie niższa od kwoty świadczeń należnych w Polsce w taki sposób, aby rodzina otrzymała jedną najwyższą kwotę świadczeń przewidzianą przez poszczególne ustawodawstwa.

Więcej podobnych przypadków zostało omówionych na stronie www Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,9536,7730,program-rodzina-500-plus-w-ue.html

(Fot. freeimages.com)

Słowa kluczowe: Unia europejska

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.