Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Odszkodowanie za zdarzenie medyczne

lekarz

Od 1 stycznia br. poszkodowani mogą znacznie szybciej otrzymać odszkodowanie za błąd medyczny, którego doznali podczas pobytu w szpitalu. Z wnioskiem o zadośćuczynienie może wystąpić pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy, a także spadkobiercy (w razie śmierci pacjenta).

Od 1 stycznia br. rozpoczęła działalność Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Warszawie, z siedzibą w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim. Maksymalna kwota odszkodowania w razie zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta wynosi 100 tys. zł, a w razie  jego śmierci najwyższy bonus dla spadkobierców to 300 tys. zł (wypłaty z ubezpieczenia NNW szpitali na rzecz pacjentów). Poszkodowani mogą starać się o odszkodowanie spowodowane podczas hospitalizacji po 1 stycznia 2012 roku.

Decyzje wojewódzkich komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych będą zapadały bez orzekania o winie. Mają one stanowić szybką (cztery miesiące) i skuteczną przeciwwagę dla sądowych procesów o odszkodowania z tytułu odpowiedzialności cywilnej, które są drogie i ciągną się latami. „Wystarczy, że komisja potwierdzi związek między uszczerbkiem na zdrowiu w wyniku błędu medycznego a pobytem w szpitalu. To już stanowi asumpt do występowania z roszczeniem. Wypłata odszkodowania ma nastąpić praktycznie natychmiast po zakończeniu postępowania” - poinformował Andrzej Maciążek, wiceprezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Od nowego roku każdy szpital ma obowiązek wykupienia ubezpieczenia NNW na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych (poza ubezpieczeniem OC, inne dotyczące mienia). Każde województwo jest zobowiązane do powołania 16.osobowej komisji (do podjęcia decyzji o przyznaniu odszkodowania wystarczą cztery osoby). Zadaniem wojewódzkich komisji jest jedynie ustalenie, czy zdarzenie, którego następstwem była szkoda majątkowa lub niemajątkowa, stanowiło zdarzenie medyczne.

Pacjent (jego pełnomocnik) lub spadkobiercy mogą wystąpić z roszczeniem do komisji w ciągu trzech lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie skutkujące zakażeniem, uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia, lub śmiercią pacjenta.

Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić użytkownikom maksymalny komfort przeglądania.
Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób je wykorzystujemy, kliknij więcej informacji.