Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Kupić samochód z ubezpieczeniem

SPRZEDAZAUTAOCACCznF

Obowiązkowe OC nadal działa u nowego właściciela auta. Okres i zakres tego ubezpieczenia nie zmieniają się. Natomiast dobrowolne AC wygasa przedterminowo w chwili sprzedaży pojazdu. Chyba, że porozumiemy się z ubezpieczycielem.

W praktyce oznacza to, że powinniśmy od sprzedającego domagać się polisy OC, ale nie mamy po co zabiegać o przejęcie autocasco (AC).  Te same zasady, jak przy kupnie auta, obowiązują też np. przy przejęciu go poprzez darowiznę.

Ponadto sprzedający samochód ma obowiązek powiadomić zakład ubezpieczeń o danych osobowych nabywcy, czyli naszych, w terminie 14 dni od dnia sprzedaży. Musi też przekazać nam dowód rejestracyjny i kartę pojazdu.

OC – jak kontynuować, a jak odstąpić?

Jeśli nowy właściciel pojazdu zdecyduje się na kontynuowanie przejętego ubezpiecznia, to musi pamiętać, że taka polisa nie podlega samoistnemu przedłużeniu po minięciu zapisanego w umowie terminu jej obowiązywania. Trzeba więc zawrzeć nową umowę najpóźniej w dniu bezpośrednio poprzedającym wygaśnięcie dotychczasowego ubezpieczenia.

Należy liczyć się jednak z tym, że firma ubezpieczająca może ponownie skalkulować składkę. Takiej nowej kalkulacji może domagać się również sam nabywca.

Oczywiście nowy właściciel auta może w każdej chwili odstąpić od przejętej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC). W myśl działającej od 2003 r. ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, wypowiedzenie umowy może nastąpić w każdej chwili jej obowiązywania. Umowa ulega rozwiązaniu z dniem jej wypowiedzenia. Toteż najpóźniej w tym dniu warto mieć nową polisę.

Jeszcze o autocasco

Mimo, że nie podlega ono automatycznemu przedłużeniu, to istnieje oczywiście możliwość kontynuacji. W odróżnieniu od OC, podstawą przedłużenia będą przepisy Kodeksu Cywilnego, a nie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Potrzebna będzie tu zgoda obu stron, czyli nowego właściciela i dotychczasowego ubezpieczyciela na kontynuowanie polisy AC. Jeśli strony przejętej umowy nie zmienią jej zasad, to oczywiście jej zobowiązania przechodzą na nowego właściciela auta. 

(Fot freeimges.com)

Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić użytkownikom maksymalny komfort przeglądania.
Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób je wykorzystujemy, kliknij więcej informacji.