Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

30 dni na wypłatę OC

WYPLATAOCTERMINCznF

Usprawiedliwieniem opóźnienia nie może nawet inne postępowanie powypadkowe, np. karne. Tym bardziej, że przyjęcie odszkodowania przez ubezpieczonego nie pozbawia go możliwości dochodzenia większej kwoty.

Najdalej 30-ego dnia po zgłoszeniu szkody powinniśmy otrzymać pieniądze w kwocie odpowiadającej tzw. bezspornej części odszkodowania. Mówi o tym art. 817. par. 1 k.c.: „Ubezpieczyciel obowiązany jest spełnić świadczenie w terminie trzydziestu dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku.”

Wypłata odszkodowania nie powinna być opóźniana z powodu postępowania karnego. Przy szkodach z komunikacyjnego OC, towarzystwo może ustalić zakres swojej odpowiedzialności w toku własnego postępowania wyjaśniającego. Nie ma przepisu, który nakazywałby ubezpieczalni wstrzymywanie własnego dochodzenia, oczekiwanie na zakończenie postępowania karnego i wypłatę odszkodowania zgodną z jego rezultatem. Jest za to korzystny dla poszkodowanych wyrok Sądu Najwyższego: „Przepis art. 817 § 2 k.c. nie upoważnia ubezpieczyciela do zaniechania prowadzenia postępowania likwidacyjnego do czasu prawomocnego zakończenia postępowania karnego dotyczącego wypadku komunikacyjnego, w którym uczestniczył kierowca ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.”

(Fot. freeimages.com)

Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić użytkownikom maksymalny komfort przeglądania.
Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób je wykorzystujemy, kliknij więcej informacji.