Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Słownik pojęć

Popularne w słowniku: Bankowość elektroniczna, Całkowity koszt kredytu, Grace period

  • Zdolność kredytowa

    Termin definiowany przez ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.): Przez zdolność kredytową rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie. Bank lub SKOK przed zawarciem umowy kredytowej sprawdza zdolność kredytową kredytobiorcy, posiadanie zdolności kredytowej jest warunkiem uzyskania kredytu.

Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić użytkownikom maksymalny komfort przeglądania.
Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób je wykorzystujemy, kliknij więcej informacji.