Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Słownik pojęć

Popularne w słowniku: Bankowość elektroniczna, Całkowity koszt kredytu, Grace period

  • Transza kredytu

    To wypłacana zgodnie z zapisanymi w umowie warunkami (termin, wysokość) i harmonogramem cześć kredytu. Transze różnicować może także poszczególny cel ich przeznaczenia oraz fakt, że w przypadku zaniedbań dotyczących wywiązywania się z warunków umownych przez klienta, kolejna transza może nie zostać mu wypłacona lub zostać uregulowana dopiero po spełnieniu przynależnych względem banku obowiązków.

Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić użytkownikom maksymalny komfort przeglądania.
Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób je wykorzystujemy, kliknij więcej informacji.