Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Słownik pojęć

Popularne w słowniku: Bankowość elektroniczna, Całkowity koszt kredytu, Grace period

  • Niewypłacalność

    Jest pojęciem różnorako definiowanym, przy czym ogólnie uznaje się, że jest to po pierwsze brak możliwości regulowania własnych zobowiązań w odpowiednim terminie (płynność finansowa) lub po drugie stan, w którym majątek dłużnika jest mniejszy od sumy jego wymagalnych zobowiązań wobec wierzycieli. W myśl Ustawy Prawo Upadłościowe i Naprawcze, artykuł 11 niewypłacalność definiowana jest z perspektywy dłużnika, tj. „Dłużnika uważa się za niewypłacalnego, jeżeli nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Dłużnika będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, uważa się za niewypłacalnego także wtedy, gdy jego zobowiązania przekroczą wartość jego majątku, nawet wówczas, gdy na bieżąco te zobowiązania wykonuje.”

Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić użytkownikom maksymalny komfort przeglądania.
Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób je wykorzystujemy, kliknij więcej informacji.