Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Słownik pojęć

Popularne w słowniku: Bankowość elektroniczna, Całkowity koszt kredytu, Grace period

  • Funkcjonujący na podstawie Prawa Czekowego, mało popularny w Polsce dokument stanowiący pisemne zlecenie posiadacza rachunku - trasata (wystawca czeku) nakazujące odpowiednie rozdysponowanie przez bank określanej na czeku wartości środków finansowych. Może być wystawiony także na osobę trzecia z dokładnym jej wskazaniem lub w formie na okaziciela. Poza najczęściej spotykanymi czekami gotówkowymi skutkującymi wypłatą gotówki, rozróżniamy także czeki rozrachunkowe (dla transakcji bezgotówkowych) oraz zakreślone, których odbiorcą mogą być wyłącznie bankierzy lub stali klienci banku.

Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić użytkownikom maksymalny komfort przeglądania.
Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób je wykorzystujemy, kliknij więcej informacji.