Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Słownik pojęć

Popularne w słowniku: Bankowość elektroniczna, Całkowity koszt kredytu, Grace period

  • Cesja

    Zwana również przelewem, to opisana art. 509-518 Kodeksu Cywilnego umowa cywilnoprawna dotycząca przeniesienia prawa do wierzytelności z wierzyciela (cedenta) na osobę trzecią (cesjonariusza). Może ona dotyczyć zarówno części praw wierzytelności, jak i ich całości (zawsze, o ile umowa cesji nie stanowi inaczej). Obecnie przelew stosowany jest najczęściej jako zabezpieczenie kredytów i pożyczek, tzn. klient zawierając polisę ubezpieczeniową pojazdu czy nieruchomości ceduje na bank prawo dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z ich uszkodzeniem lub utratą – w formie zabezpieczenia przenosi na niego przysługujące mu prawo do odszkodowania.

Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić użytkownikom maksymalny komfort przeglądania.
Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób je wykorzystujemy, kliknij więcej informacji.