Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Słownik pojęć

Popularne w słowniku: Bankowość elektroniczna, Całkowity koszt kredytu, Grace period

  • Akcja

    To papier wartościowy emitowany przez spółkę, którego posiadanie równoznaczne jest z nabyciem ułamkowej części praw majątkowych kapitału akcyjnego, jak i praw niemajątkowych przypisanych akcjonariuszom (posiadaczom akcji). Akcje są dla emitującego je przedsiębiorstwa źródłem pozyskania kapitału, podczas gdy dla akcjonariuszy stanowią one narzędzie inwestycyjne. Ze względu na cechy akcji wyróżnia się np.: akcje zwykłe i uprzywilejowane, imienne i na okaziciela, aportowe i gotówkowe.

Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić użytkownikom maksymalny komfort przeglądania.
Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób je wykorzystujemy, kliknij więcej informacji.