Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Bank ma 30 dni na odpowiedź na reklamację

CZASREKLAMACJICznF

Nowe prawo obowiązuje od października 2015 r. - to ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i Rzeczniku Finansowym. Jej najważniejszym zapisem jest ograniczenie terminu odpowiedzi na reklamacje dla instytucji finansowych i firm ubezpieczeniowych do 30 dni. Wymóg ten obejmuje banki, SKOK-i, firmy pożyczkowe i ubezpieczeniowe oraz biura maklerskie.

W skomplikowanych przypadkach instytucja finansowa będzie mogła wydłużyć ten okres o kolejne 30 dni. Będzie musiała jednak poinformować o przyczynach opóźnienia oraz wyjaśnić, dlaczego potrzebuje więcej czasu. W najgorszym wypadku termin odpowiedzi na reklamację klienta może dojść do najwyżej 60 dni.

W przypadku niedotrzymania 30-dniowego lub 60-dniowego terminu, reklamację z mocy prawa uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą wnoszącego, czyli klienta/konsumenta.

Ustawa powołała również nową instytucję Rzecznika Finansowego. Zastąpił on i rozszerzył kompetencje dotychczasowego Rzecznika Ubezpieczonych, służąc większej grupie klientów instytucji finansowych.

Do zadań Rzecznika Finansowego należą:

  • wydawanie opinii dla projektów aktów prawnych dotyczących organizacji rynku finansowego;
  • wnioskowanie do właściwych organów o podjęcie inicjatywy ustawodawczej lub zmianę prawa w kwestiach dotyczących organizacji rynku finansowego;
  • zawiadamianie właściwych organów nadzoru o dostrzeżonych nieprawidłowościach w działaniu podmiotów rynku finansowego;
  • rozpatrywanie skarg i wniosków indywidualnie kierowanych przez klientów do Rzecznika, związanych z niesłuszną w opinii klienta odmową uznania reklamacji przed podmiot z rynku finansowego;
  • prowadzenie mediacji pomiędzy klientem a podmiotem rynku finansowego.

Jak podkreślono w uzasadnieniu do ustawy, ważną kompetencją Rzecznika Finansowego jest możliwość wytaczania powództwa na rzecz klientów w sprawach nieuczciwych praktyk rynkowych, a także możliwość wzięcia udziału w już toczącym się postępowaniu sądowym.

Strona www Rzecznika Finansowego - http://rf.gov.pl/

(Fot. freeimages.com)

Słowa kluczowe: SKOK

Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić użytkownikom maksymalny komfort przeglądania.
Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób je wykorzystujemy, kliknij więcej informacji.