Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Zdolność, a karta kredytowa

ZDOLNOSCKARTACznF

Instytucje finansowe, wyliczając naszą zdolność, uwzględniają wszystkie aktualne – obecnie spłacane zobowiązania, w tym oczywiście także obciążenia karty kredytowej. Jak limit kredytowy przyznany w ramach karty wpływa na wysokość naszej zdolności kredytowej?

Proces wyliczania zdolności kredytowej opiera się w głównej mierze na ustaleniu wysokości przychodów i rozchodów – wydatków kredytobiorcy. W związku z tym, uwzględniane są w nim wszystkie comiesięczne obciążenia finansowe, jak płatności rachunków, czynszu, utrzymanie samochodu, czy nawet wydatki powiązane z z posiadaniem dziecka. Instytucje finansowe, badając naszą zdolność, uwzględniają także oczywiście rozchody w ramach spłacanych kredytów, czy pożyczek.

Dodatkowo, poza nimi, w wyliczeniach uwzględniana jest najczęściej karta kredytowa. Co ciekawe, znaczna większość instytucji finansowych nie uwzględniała będzie faktycznego zadłużenia na karcie, a samą wysokość przyznanego w ramach karty kredytowej limitu. Mówiąc wprost, posiadanie karty kredytowej wpłynie na redukcję naszej zdolności kredytowej nawet wtedy, gdy nasze zadłużenie w ramach karty wynosi 0 zł. Kredytodawcy wychodzą bowiem z założenia, że limit karty może zostać uruchomiony w każdym momencie, dlatego w przypadku wyliczeń zdolności uwzględniają oni daną część wysokości limitu. Jest to przy tym najczęściej około 5% wartości maksymalnego zadłużenia możliwego w ramach karty. Co za tym idzie, wartość odpowiadająca pięciu procentom potraktowana zostanie, jako nasze comiesięczne zobowiązanie – rozchód. Wydaje się, że to niewiele, jednak np. dla wysokości limitu 10.000 zł będzie to aż 500 zł, a tak wysoka wartość na pewno znacznie zredukuje wyliczaną dla nas zdolność.

Zaznaczyć należy jednak, że nie wszystkie instytucje stosują tego rodzaju wyliczenia. W niektórych z nich np. 5% wartości limitu karty uwzględnione zostanie jedynie, jeśli wysokość kredytu, lub wartość limitu karty przekroczy określony poziom. Jeszcze inną procedurą jest badanie sposobu wykorzystania karty, gdzie instytucja finansowa prosi o dostarczenie wyciągów karty za ostatnie np. 6 miesięcy, by skontrolować, czy wszystkie należności spłacane były w czasie trwania tzw. okresu bezodsetkowego. Niezależnie jednak od tego, w przypadku większych kredytów warto z karty po prostu zrezygnować jeszcze przed analizą naszej zdolności. Uzyskamy dzięki temu nie tylko wyższą zdolność, ale może także – będąc bardziej wiarygodnym kredytobiorcą – lepsze warunki kredytowania.

Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić użytkownikom maksymalny komfort przeglądania.
Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób je wykorzystujemy, kliknij więcej informacji.