Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Komornik a emerytura - co może zająć komornik

Maria

Witam, moi rodzice emeryci wpadli w klasyczną spiralę zadłużenia. Mają obecnie 2 wypowiedziane kredyty. Bank nie chce rozmawiać i grozi komornikiem. Mam pytanie: jak przy 2 wypowiedzianych umowach kredytowych wygląda zajęcie komornicze z emerytury w wysokości 2100 netto?

Odpowiedź eksperta:

Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1118 z póź. zm.) potrącenia, o których mowa w ustawie (art. 139, art. 141) mogą być dokonywane - do wysokości 25% świadczenia emerytalnego. Jaka to jest kwota? W pierwszej kolejności z otrzymywanego świadczenia potrąca się składkę na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. W dalszej kolejności dokonuje się potrąceń egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych. W tym wypadku to będzie dotyczyło egzekucji obu wypowiedzianych umów kredytowych. Bez względu na ilość tytułów wykonawczych dotyczących niespłaconych kredytów kwota potrącenia emerytury będzie nie większa niż 25 procent świadczenia emerytalnego. W praktyce wygląda to tak, że komornik powiadamia ZUS o zajęciu a wyliczenia kwoty potrącenia ze świadczenia emerytalnego dokonuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który przelewa na konto komornika kwotę w wysokości 25% świadczenia a pozostałe środki na konto świadczeniobiorcy. Jednak należy pamiętać, że zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego, na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przeciwko dłużnikowi, można zająć wierzytelność z rachunku bankowego prowadzonego dla dłużnika. Dlatego w przypadku, kiedy grozi egzekucja komornicza, lepiej pobierać emeryturę za pomocą przekazu pocztowego.

Powrót

Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić użytkownikom maksymalny komfort przeglądania.
Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób je wykorzystujemy, kliknij więcej informacji.