Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Twój 1% wspiera potrzebujących

SKEFJEDPROCCznF

1% podatku dochodowego od osób fizycznych dla Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej to pomoc niezamożnym, utalentowanym dzieciom i ich rodzinom. SKEF prowadzi m.in. specjalny fundusz stypendialny oraz program "Pomóż oszczędzać rodzinie". Liczne przedsięwzięcia mają na celu danie potrzebującym przysłowiowej "wędki", by sami radzili sobie w trudnych sytuacjach. Więcej o działalności Stowarzyszenia i bezpłatny program PIT 2012, polecany przez Kasę Stefczyka, na stronie www.skef.pl.

(Na fot. zespół SKEF)

Pobierz PIT 2012

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej dba o każdą złotówkę Darczyńców. Dzięki ich odpisom może wspierać najbardziej potrzebujących. Programy SKEF nie ograniczają się do prostego przekazywania pieniędzy, ale ich głównym zadaniem jest nauczenie, jak samodzielnie radzić sobie z finansami. Każdy datek jest dokładnie rozliczany, bo finansuje konkretne cele. Jakie? O tym w liście Prezesa Stowarzyszenia do Darczyńców:  

"Styczeń to dla większości z nas okres podsumowań, jak również czas tworzenia planów i wyznaczania celów na Nowy Rok. Sukcesy, którymi pragniemy się podzielić, nie byłyby możliwe do osiągnięcia bez Państwa wpłat.

W 2012 roku kontynuowaliśmy działalność Ośrodków Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego w: Gdyni, Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Białej Podlaskiej i Wejherowie (do maja). Specjaliści ODFiK służyli pomocą, świadcząc bezpłatne porady finansowo- prawne, głównie dotyczące problemów nadmiernego zadłużenia.

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej zajmuje się w swoich działaniach edukacją finansową we wszystkich grupach wiekowych.

Przygotowaliśmy specjalne publikacje i grę planszową dla dzieci w wieku 5-9 lat: „Finansowe Łamigłówki Sówki Mądrej Główki” oraz projekt „Moje pierwsze pieniądze” wdrożony do wybranych szkół podstawowych na terenie Polski. Pragniemy rozwijać świadomość finansową i kształtować pozytywny nawyk oszczędzania wśród dzieci. W ubiegłym roku gimnazjaliści mogli sprawdzić swoją wiedzę w ogólnopolskim konkursie „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów”, poświęconym polskiej spółdzielczości finansowej z okazji 20-lecia powstania Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo- Kredytowych.

Blisko 700 uczniów z 25 szkół ponadgimnazjalnych rozpoczęło udział w warsztatach „Żyj finansowo, czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”. Celem projektu jest wykształcenie wśród młodzieży wchodzącej w dorosłe życie, umiejętności skutecznego zarządzania finansami osobistymi. Projekt współfinansuje Kasa Stefczyka i BIK S.A.

W 2012 r. kontynuowaliśmy doradztwo biznesowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą: świadczyliśmy pomoc w opracowywaniu biznesplanów oraz zorganizowaliśmy specjalistyczne szkolenia. Ponadto przeprowadziliśmy wiele warsztatów z zakresu: zarządzania budżetem domowym, praw konsumenta i umiejętnego korzystania z usług i produktów kredytowych.

Przy wsparciu Kasy Stefczyka, Fundacji „Kocham Podlasie”, Fundacji im. dr. Franciszka Stefczyka oraz BIK S.A. kontynuowaliśmy realizację projektu „Pomóż oszczędzać rodzinie”, w którym edukowaliśmy rodziny o niskich dochodach w zakresie planowania i skutecznego zarządzania

finansami osobistymi.

Przygotowaliśmy również cykl edukacyjnych audycji radiowych zrealizowany wspólnie z Radiem Warszawa, a Prezes Stowarzyszenia regularnie współpracował z Radiem Gdańsk, uczestnicząc w audycji publicystycznej „Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk”.

Wraz z Kasą Stefczyka po raz kolejny rozpoczęliśmy akcję „Skarbonka”, w ramach której zbieramy środki finansowe dla domów dziecka.

W roku 2012 roku SKEF zrealizowało projekt pt. „ Edukacja finansowa – zapobieganie nadmiernemu zadłużeniu”. Zadanie to zostało sfinansowane ze środków UOKiK. W ramach projektu przygotowany został poradnik „Życie w kredycie. Przewodnik nie tylko dla zadłużonych” oraz strona internetowa www.zyciewkredycie.pl.

W maju 2012 r. SKEF zorganizowało w Senacie RP wspólnie z Komisją Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisją Praw Człowieka, Praworządności i Petycji posiedzenie seminaryjne pt. „Upadłość konsumencka – regulacje prawne, praktyka, aspekt społeczny”. Celem posiedzenia była wymiana informacji, doświadczeń oraz dobrych praktyk wśród zaproszonych przedstawicieli Sejmu, Senatu i przedstawicieli instytucji zaangażowanych w problematykę upadłości konsumenckiej. Mamy nadzieję, że spotkanie to przyczyni się w przyszłości do wypracowania lepszych rozwiązań systemowych dla osób nadmiernie zadłużonych.

Poza wspomnianą działalnością z sukcesem zaangażowaliśmy się we współpracę z innymi organizacjami pomocowymi, a także przyjęliśmy rolę koordynatora europejskiej organizacji European Consumer Debt Network (Europejska Sieć Zadłużenia Konsumenckiego), skupiającej blisko 30 krajów z UE i zajmującej się problematyką zwalczania zjawiska nadmiernego zadłużenia.

W minionym roku, dzięki posiadanemu statusowi organizacji pożytku publicznego oraz hojności Darczyńców, którzy zdecydowali się przekazać 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na SKEF, mogliśmy uruchomić wypłatę stypendiów dla dziewięciu uzdolnionych studentów uczelni wyższych w ramach projektu „Fundusz Stypendialny”.

Serdecznie zachęcamy do przekazania 1% podatku również w roku bieżącym na wsparcie następujących działań:

- Projekt „Pomóż Oszczędzać Rodzinie”,

- Szkolenia dla rodzin z zakresu edukacji finansowej,

- Fundusz stypendialny

Darowizny 1% na rzecz  SKEF można wpłacać na następujący rachunek bankowy:

BZ WBK SA III/o Gdynia

34 1090 1102 0000 0001 1200 8689

Z wyrazami szacunku w imieniu Zarządu i pracowników SKEF

dr inż. Kazimierz Janiak

Prezes Zarządu                                                                                Gdynia, styczeń 2013 r."

Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić użytkownikom maksymalny komfort przeglądania.
Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób je wykorzystujemy, kliknij więcej informacji.